{
UtopiaBeam
}

A blogger in a coconut shell

Oct 25, 2019

เรื่องเล่าจาก The 2019 Asia Bangkok Preliminary Online Contest

เล่าบรรยากาศในการแข่งขันคร่าว ๆ พร้อมโจทย์ที่น่าสนใจ